Ar galėsiu atsisakyti šios paslaugos, jei persigalvosiu?

Taip. Šis pasiūlymas neturi jokių terminuotų sutarčių ar įsipareigojimų: Jūs betkada galite GDrive.LT Google diską ištrint (pašalinti). 

Norėdami GDrive.LT diską ištrinti – pirmiausia (1) reikia pašalinti arba perkelti kitur visus diske esančius failus, kad diskas liktų tuščias. Kai diskas yra tuščias – (2) ant Gdrive.LT disko pavadinimo spustelėkite meniu iškvietimo mygtuką ir atsidariusiame meniu pasirinkite  (3) „Pašalinti bendrą diską”.

DĖMESIO: pašalindami diską Jūs prisiimate atsakomybę, kad visa diske buvusi informacija negrįžtamai ištrinama iš Google serverių ir jos atstatyti niekaip nebus galima. Diską pašalinti gali tik disko „Valdytojo” teises turintis asmuo.