Ar GDrive.LT priskirtame diske duomenys yra saugūs? Kaip jie yra apsaugoti?

Taip, duomenys diske yra saugūs iki tol, kol saugus yra Jūsų asmeninis @GMAIL el. pašto slaptažodis.
GDrive.LT sukurtas ir prie Jūsų @GMAIL el. pašto adreso priskirtas Google diskas yra apsaugotas Jūsų asmeniniu @GMAIL el. pašto slaptažodžiu, kurį žinote tik jūs vienas. Jei Jūsų @GMAIL el. pašto slaptažodžio nežino piktavaliai – tai jie prisijungti prie Google disko taip pat negali.